Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze voorwaarden vinden. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen, betaling en verplaatsen/annuleren:
– Onderstaande is van toepassing naast de algemene voorwaarden voor afbouwbedrijven (NOA), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
– Prijzen in aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van levertijd, typefouten en prijswijzigingen.
– De geldigheidsduur van onze offertes is 1 maand na dagtekening.
– Eventuele toeslagen (brandstof, laag water, etc.) van onze leveranciers worden doorberekend aan opdrachtgever.
– De werkelijke m², m³, m¹ slang etc. worden in het werk gemeten. Bij meer-/minderkosten kan dit worden doorberekend aan de opdrachtgever. Niet geoffreerde werkzaamheden zijn exclusief en kunnen prijsverhogend werken.
– Constructieve verantwoording dient door de opdrachtgever gewaarborgd te worden.
– Al onze genoemde prijzen/tarieven zijn exclusief 21% btw tenzij anders benoemd; het totaalbedrag onderaan onze offertes is inclusief btw.
– Nadat een post en/of een deel van onze werkzaamheden is uitgevoerd, volgt daarvoor een factuur, welke de opdrachtgever voor de vervaldatum dient te voldoen. Reclameren kan tot 8 dagen na de factuurdatum. Na de vervaldatum volgen 2 herinneringen, indien een volledige betaling uitblijft zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden op de opdrachtgever verhaald. Zorg voor een tijdige betaling op uiterlijk de vervaldatum.
– Een afspraak kan tot 72 uren vooraf kosteloos worden gewijzigd; hierna worden kosten mogelijk doorberekend.
– De planning is afhankelijk van veel factoren; wij houden het recht voor dit tot kort vooraf nog te wijzigen en vragen u om begrip en hiermee rekening te houden. Afspraken kunnen door onvoorziene zaken nog kort van te voren wijzigen!

Door opdrachtgever / aannemer te verzorgen:
– Hoofdmaatvoering opzetten vanuit een peilmaat. Bovenkant afwerkvloer is gelijk aan de peilmaat (of 0-maat) en 1 meter boven de peilmaat wordt het meterpeil aangegeven op de muur (eventueel in overleg door GietMooi).
– Water, elektriciteit en toilet en evt. benodigde vergunningen, precariokosten, parkeervergunning, etc.
– Toegankelijke werkvloer: vlak, schoon en vrij van obstakels met voldoende verlichting.
– Achteraf verwijderen / wegsnijden van overtollig folie / isolatie / opvulmateriaal, etc.

Uitvoering beton:
– Bij inzet van onze betonpomp wordt een machinist bijgeleverd.
– Wij rekenen op max. 30 m¹ slang; bij meer m¹ dit graag per ommegaande aan ons doorgeven.
– Opdrachtgever stelt een stortplaats voor restbeton ter beschikking, indien dat noodzakelijk is. Indien er geen stortplaats beschikbaar is, worden eventuele kosten voor retourbeton doorberekend.
– De ondergrond dient voor aanvang stort schoon te zijn ter voorkoming van vervuiling in de betonvloer.
– Minimale dekking, te rekenen vanaf hoogste punt vloerwapening t.o.v. het vloerpeil, dient 30 mm te zijn.
– Levering per m³ extra benodigd mortel ten opzichte van het geoffreerde wordt doorberekend. Bij een eventueel minderverbruik van >1 m³ wordt alleen een verwijderingsbijdrage doorberekend, indien onze leverancier dit doet.
– Geschikte en bereikbare opstelplaats voor een bus met afkoppelbare aanhangwagenpomp (circa 11 m¹) en betonmixer (circa 13 m¹ lang en 2,5 m¹ breed), tenminste binnen 50 m¹ van het werkgebied.
– Onze werkzaamheden zijn exclusief slopen, bekisting en/of afvoeren van verpakking- en afvalmateriaal.

Uitvoering schuimbeton:
– Onze werkzaamheden zijn exclusief slopen van bestaande vloer en/of afvoeren van verpakking- en afvalmateriaal.
– Ons schuimbeton is te storten in laagdiktes van max. 50 cm over max. 100 m¹ slang (m.b.v. toevoeging tot max. 70 cm).
– Bij een gestorte hoeveelheid van > 50 m³ worden dubbele voorrijkosten gerekend door onze leverancier.
– Opdrachtgever zorgt voor geschikte opstelplaats voor vrachtwagen (10-15 m¹ x 2,5 m¹ breed) binnen 50 m¹ van de stort en een spoelplaats (of een waterdichte spoelcontainer, of 6 à 8 speciekuipen). Indien niet aanwezig, ons informeren aub.
– Bovenkant schuimbeton wordt normaliter bepaald door de som: peilmaat minus dikte afwerkvloer (meestal 6-8 cm).
– Indien de te storten locatie en/of ruimte niet water- en winddicht is en/of in de open lucht, dit graag per ommegaande doorgeven. Natte weersomstandigheden en wind kunnen van grote invloed zijn op buitenstorten en drogen/uitharden.
– Indien opdrachtgever zand in de ruimte(s) brengt voor onder de schuimbeton, dan dient dit altijd aangetrild te worden.
– Voor het storten van schuimbeton dient eerst op alle plekken waar schuimbeton de bodem of obstakels kan raken, folie aangebracht te worden door de opdrachtgever. De folie ‘losjes’ in hoeken, voorkom holle ruimtes achter folie (vul deze op). De droogtijd van schuimbeton bedraagt, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, 2 tot 4 dagen en in de meeste gevallen kan er na deze periode alweer op het schuimbeton worden gelopen.
– Opdrachtgever dient subsidieaanvragen zelf te organiseren (inclusief benodigde informatie, bijv. foto’s tijdens uitvoering).

Uitvoering vloerverwarmingssysteem:
– De opdrachtgever verzorgt en/of organiseert eventueel te boren sparingen/doorvoeren vooraf.
– Onze werkzaamheden zijn exclusief aansluiten op cv-ketel en/of ander installatiewerk tenzij anders aangegeven.
– Onze offerte is inclusief garantie maar exclusief toekomstige service van het vloerverwarmingssysteem.
– Deze offerte is exclusief het leveren van een vloerplan; deze is tegen meerprijs op te stellen.
– Het opstookprotocol vindt u in onze kennisbank. Houd rekening met de buitentemperatuur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bevriezen van buizen en/of materiaal, hiervoor dient opdrachtgever zelf maatregelen te nemen. Schade als gevolg van bevriezing of te snel in gebruik nemen van het systeem valt niet onder garantie.

Uitvoering dekvloer:
– Onze gietdekvloer is geen eindlaag maar een tussenlaag, bedoeld als harde uitvlaklaag/ondergrond voor een uiteindelijke vloerbedekking.
– U vindt gebruikersinformatie op GietMooi.nl. Houd de betreffende ruimte(s) na gieten de eerste 24 uren gesloten, en ventileer daarna goed (ramen/deuren open). Cementgebonden mortel droogt in 21-28 dagen (tegelen na 7 dagen) en anhydriet droogt onafgedekt ongeveer 1 week per 1 cm dikte (wij raden het afdekken met bijv. stucloper af).
– Een gietdekvloer is zelf nivellerend en kan niet op afschot worden aangebracht. In enkele gevallen reageert de mortel op het krimpnet of type vloerverwarmingsbuis, waarbij kleine bultjes/gaatjes kunnen ontstaan, wat geen kwaad kan.
– De ondergrond dient “vloeistofdicht” te worden gemaakt door de opdrachtgever (sparingen, naden, folie e.d. dient vooraf afgedicht en/of afgeplakt te zijn).
– Indien de te storten locatie en/of ruimte niet water- en winddicht/vrij is en/of in de open lucht, dit graag per ommegaande doorgeven. Natte weersomstandigheden en wind kunnen van grote invloed zijn op drogen/uitharden.
– Opdrachtgever verzorgt aanbrengen van randisolatie strak tegen de wanden, tenzij wij vloerverwarming uitvoeren.
– Afgewerkte delen dienen te zijn beschermd door opdrachtgever (stucwerk, trappen, kozijnen, dorpels, etc).
– Werkzaamheden zijn exclusief stofzuigen, primeren van de ondergrond en/of achteraf schuren van de vloer.
– Grondstoffen worden besteld op basis van de besproken m² en dikte. Wij kunnen op locatie niet extra grondstoffen leveren, maar wel bijbestellen tegen meerprijs. Wij kunnen vooraf komen opmeten om dit risico te voorkomen.
– Levering per m³ extra t.o.v. offerte / doorgegeven m³ wordt doorberekend tegen € 275,- per m³ exclusief 21% btw.
– De geoffreerde dikte is inclusief een eventuele vloerverwarmingsbuis; een eventueel vloerverwarmingssysteem dient deugdelijk aan de ondergrond bevestigd te zijn, zodat opdrijven tijdens het gieten niet mogelijk is. Wij adviseren om bijv. goed te tapen (om de 30 cm) of te bevestigen met beugels op tenminste 4-5 (!) punten per m².
– Wij zijn een geschikte en bereikbare opstelplaats benodigd voor óf een vrachtwagencombinatie (circa 18 m¹) óf een bus met afkoppelbare aanhangwagenpomp (samen circa 11 m¹) en betonmixer (circa 13 m¹ lang en 2,5 m¹ breed), tenminste binnen 50 m¹ van het werkgebied.