Wat is schuimbeton?

Bij het leggen van een nieuwe vloer of het renoveren van uw bestaande vloer, is het storten van schuimbeton een uitkomst!

Schuimbeton is een mengsel van een aantal verschillende ingrediënten: cement, fijn zand, water, schuimmiddel en vulmiddel. Door deze samenstelling is het een licht, zelfnivellerend en isolerend product dat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Schuimbeton bereikt alle gaten en kieren waardoor het de ruimte perfect dekt. Het is dan ook de juiste optie bij het kiezen van een funderingsvloer en als basis van uw vloerrenovatie.

Een schuimbetonvloer is te vergelijken met een brosreep: het bevat allemaal gesloten luchtkamers. Hierdoor heeft het een hoge isolerende waarde.

Voordelen van schuimbeton:

  • Goede isolatievloer en basis voor vloerverwarming
  • Juiste optie als renovatievloer
  • Perfecte basis voor anhydrietvloer
  • Hoge isolatiewaarde
  • Drijvend vermogen
  • Bereikt alle kieren en gaten dus geen muffe luchtjes meer

Wilt u meer informatie over een complete vloerrenovatie of het aanbrengen van schuimbeton? Neem dan contact met ons op!